Podporujeme

Detský hasičský zbor pri ZŠ v Šuňave

Kolektív mladých hasičiek vznikol v roku 2003 pod vedením Jána Kallu a Jána Hroboňa. Hasičský krúžok dievčat pri Základnej škole s Materskou školou v Šuňave patrí k najobľúbenejším a zároveň k najúspešnejším. Družstvo kolektívu mladých hasičiek sa od roku 2006 aktívne účastní na vyšších súťažiach. Po dvoch neúspešných pokusoch sa družstvu na tretíkrát podarilo zvíťaziť na okresnom kole v Šuňave, odkiaľ postúpili na krajské kolo v Hertníku (Bardejov), kde zvíťazili.

10. júla 2010 sa uskutočnilo celoštátne kolo hry Plameň, ktoré sa konalo v Turčianskych Tepliciach, kde dievčatá pod vysokým tlakom ostatných družstiev porazili taktiež dobre pripravené družstvá dievčat z celého Slovenska. Toto víťazstvo im zaručilo možnosť reprezentovať Slovenskú republiku na Majstrovstvách sveta v Slovinskom meste Kočevje.

Súťaže sa zúčastnia: Michaela Cvanigová, Lucia Hurčalová, Michaela Fedorčáková, Miroslava Harmanová, Nikola Bajnoková, Iveta Fendeková, Otília Anna Diabelková, Dominika Fedorčáková, Veronika Faktorová, Albína Ukaová

dhz