Predstavujeme našu biofarmu

Súčasnosť

Najdôležitejšou zmenou a zároveň podmienkou vyplývajúcou zo zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, je prechod z väzného ustajnenia zvierat na ustajnenie voľné. BIOFARMA ŠUŇAVA PD mala výnimku od kontrolnej organizácie NATURALIS SK, s.r.o. do konca roku 2010 na takýto spôsob ustajnenia.

Vzhľadom k tomu, že na stredisku Nižná Šuňava objekty živočíšnej výroby neboli prispôsobené na takýto odchov zvierat, museli sme pristúpiť ku kompletnej rekonštrukcií týchto stavieb.

V roku 2008, v prvej etape prác sme zrekonštruovali pôvodný kravín, kde sme dobudovali dojáreň, kŕmny stôl s prístreškom a ležiskovú časť pre dojnice. Dojnice, ktoré boli roky uviazané na reťazi, teraz keď majú voľný prístup ku kvalitnému krmivu, ktoré je zakladané tri krát denne sa nám aj patrične odvďačili vynikajúcou dojivosťou.

Nezabudli sme tiež na ošetrovateľov dojníc, ktorým sme vynovili šatne – kompletne so sociálnym zariadením a sušiarňou. Súbežne v tejto etape prác boli zmodernizované dielne na opravu strojov, s novým vykurovaním, šatňami pre traktoristov a opravárov.

V roku 2009 po rekonštrukcii bývalej sýpky poľnohospodárskeho družstva vznikol malý bitúnok s rozrábkou, ku porážaniu hovädzieho dobytka. Týmto krokom nám ubudol problém s predajom výkrmového dobytka, ktorý vieme ekonomickejšie zhodnotiť priamo cez pultový predaj, v predajni v Poprade.

row_pozadie_fullscreen

V roku 2009 a roku 2010 sme pokračovali v modernizácií objektov farmy, tiež okolia týchto budov a priestranstiev na farme – výsadbou stromov, kríkov a zelene. Nezabudli sme tiež na obnovu strojového parku. Kúpili sme nový traktor o výkone 150 kW a tiež stroje na zber krmovín, obracačku, zhrabovač krmovín, lis na guľaté balíky a obaľovačku senáže, čo výrazne prispelo ku kvalite a rýchlosti zberu objemových krmovín.

V roku 2011 a 2012 pokračuje nastolený trend so zameraním na energetickú sebestačnosť, ďalšiu modernizáciu objektov, strojov a strojného vybavenia a veľkým dôrazom na efektívny chov mäsového a mliekového plemena hovädzieho dobytka. V októbri 2011 bola spustená do prevádzky vlastná studňa, ktorá zásobuje vodou všetky objekty biofarmy. Rok 2012 bol rokom kompletnej prestavby systému dojenia. Vybudovali sme poloautomatickú rybinovú dojáreň STRANGKO 1×7 so zastrešenou čakárňou dojených kráv. Zakúpili sme nový pluh a nakladač MANITOU. Prelomový je nákup mäsového plemena SALERS, s ktorým chceme, ako prvý na Slovensku, vybudovať plemenný chov.

Budúcnosť

Máme jasný cieľ. Vybudovať funkčnú, ekonomicky stabilnú, dynamickú a otvorenú farmu. Chceme, aby naši zamestnanci mali solídny zárobok a slušné pracovné podmienky. Len takto môžu ľudia odvádzať najkvalitnejšiu prácu a vytvárať hodnoty pre farmu, ktoré ju dovedú do tohto cieľa.