Bioprodukty z našej biofarmy

Bio- to znamená pôvod z ekologického poľnohospodárstva. Sám názov napovedá, že je to produkt pochádzajúci z prírody. Bioprodukty sú kontrolované pevne stanovenými pravidlami, ktoré musí ekopoľnohospodár dodržiavať. Pri ich výrobe musí hlavne dodržiavať welfare zvierat a ochranu životného prostredia. Hlavnou myšlienkou a cieľom je vypestovať a vyprodukovať také biopotraviny, ktoré sú ekologicky čisté bez použitia chémie v súlade s prírodou.

Na našej farme je celý osevný postup v rastlinnej výrobe zameraný na vypestovanie kvalitných bioproduktov pre potreby živočíšnej výroby, ktoré tvoria základ kŕmnej dávky pre zvieratá na farme.Sú to hlavne biosenáž, bioseno, bioobiloviny a biostrukoviny.

Bioprodukty

mlieko_foto

Bio kravské mlieko – dodávame spracovateľom mlieka. Čerstvé mlieko je tiež dostupné v našom automate pri vstupe na farmu.

maso_foto

Bio hovädzie mäso – kúpite priamo u nás v podniku, od pravidelných zákazníkov máme len kladnú odozvu.